Turističke vize za Ameriku

Agencija ZEUS TOURS Vam pruža uslugu asistencije prilikom podnošenja zahteva za turističku ili poslovnu vizu za SAD (B1/B2 – business/pleasure) .
Pomenutu uslugu možemo izvršiti putem telefona i putem interneta,ukoliko niste u mogućnosti da dođete lično u našu agenciju.

Cena usluge je 3.000,00 RSD.

Opis usluge:

Konsultacije i instrukcije prilikom prikupljanja dokumentacije
Popunjavanje elektronskog obrasca – DS 160 i dostavljanje konfirmacije
Izdavanje naloga za plaćanje troškova viziranja
Zakazivanje intervjua u Ambasadi SAD-a u Beogradu

Napomena: Odobravanje viza i procedura viziranja isključivo su u nadležnosti konzularnog odeljenja Ambasade SAD-a. Sredstva uplaćena na ime troškova viziranja i naših usluga nisu refundabilna.Obavezno je da se lično pojavite u ambasadi u zakazanom terminu na intervjuu za viziranje.